Eğitim:
TEOG Türkçe Soruları ve Cevapları 29 Nisan Teog Cevap Anahtarı MEB Matematik Çözümü

TEOG Türkçe Soruları 29 nisan 2015 TEOG Matematik Soruları cevapları Teog din kültürü soru ve cevapları
Teog sınavına girecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz ve sınav sonrasında sizlerden gelen yorumlar ve uzmanlarımız yorumlarıyla teog hakkında herşey burada olacak.

TEOG PUANI NASIL HESAPLANACAK? Merkezi ortak sınavlarda alınan puanlar, yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında ise öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek, merkezi sistemle öğrenci alan liselere yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Bu puanlama ise 500 tam puan üzerinden yapılacak. 8.'inci sınıflar TEOG'un ikinci oturumunda Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil testlerine yanıt veriyor.

TEOG'DA İLKLER YAŞANDI Bu yıl ikinci kez yapılan ortak merkezi sınavlarda ilkler de yaşandı. Geçen sene iki kitapçık türü varken, bu yıl dört kitapçık türü dağıtıldı. MEB bu yıl merkezi ortak sınavlarda ilk kez Musevi öğrencilere, ayrı bir müfredat kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları hazırladı. Özel Ulus Musevi 1. Karma Ortaokulu'nun isteği üzerine hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını, yalnızca bu okulun 8. sınıf öğrencileri yanıtlayacak, diğer okullardaki Musevi öğrenciler ise bu sorulardan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da muaf tutuldu.

29 NİSAN TEOG MATEMATİK SINAV Soruları ve Cevapları

Matematik sorularının, ilk sınava göre konu sayısının fazla olması sebebiyle öğrencilerin konular arasında bağlantı kurarak soruları daha dikkatle okumaları,analiz-sentez yaparak sonuca gitmeleri gerekmektedir.


Konu dağılımının ikinci eğitim-öğretim dönemi konuları ağırlıklı olacağı beklenmektedir.Bu seneki sınavın zorluk derecesinin geçen sene MEB in uyguladığı sınavın zorluk derecesiyle benzer düzeyde olacağını düşünmekteyiz.Aynı zamanda MEB’in matematik kazanım testleri başlığı altında paylaşmış olduğu çalışma soruları da, soruların bilgi ve işlem becerilerini sınayan sorulardan oluşacağının bir göstergesidir.

Öğrencilerin geometri sorularını çözerken,soru kökünde verilen bilgileri dikkatle okumaları ve bu bilgileri öncelikle soruda verilen şeklin üzerine dikkatle taşımalarını tavsiye etmekteyiz.Ayrıca cevapları işaretlemeden önce soruda tam olarak neyin istendiğini bir kez daha kontrol etmeleri gerektiği yönünde hatırlatma yapmak isteriz.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları adına sınava girecek tüm 8. Sınıf öğrencilerine başarılar dileriz.

29 NİSAN TEOG FEN BİLİMLERİ Soruları ve Cevapları

Fen ve Teknoloji soruları daha çok yorum yapma, bilimsel süreçleri değerlendirme, kontrollü deney değişkenlerini saptama ve kazanımların günlük hayattaki uygulama alanlarını ölçer nitelikte olduğu için üniteler içindeki konu ve kavramların iyi öğrenilmesinin yanı sıra kazanımlarla ilgili deneylerin ve günlük hayattan örneklerin de dikkatle irdelenmesi gerekir. Ortak sınav sorularının çoğu, kazanımlarla ilgili uygulama ve değerlendirme becerilerini ölçer bu nedenle soruların dikkatli okunması, konularla ilgili ders kitabı ve çeşitli yardımcı kaynaklarının içeriğindeki günlük yaşamla ilişkili örneklerin dikkatlice taranması ve incelenmesi önemlidir.

Geçen yıl soruları incelendiğinde, I. dönem ünite kazanımlarına ilişkin soruların oldukça az sayıda olup daha çok 1. ortak sınav sonrası konularının özellikle de son üniteler olan “Maddenin Halleri ve Isı” ile “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitelerinin 2. ortak sınavda ağırlıklı olacağı tahmin edilmektedir. “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi ile ilgili olan sorularda grafik ve tablo yorumlama soru türlerinin, “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesi ile ilgili olan sorularda ise okuduğunu anlama, kavramlar arasında ilişki kurma ve kontrollü deney soru türlerinin karşımıza çıkma olasılığının oldukça fazla olduğu unutulmamalıdır. 


29 NİSAN TEOG SOSYAL BİLGİLER Soruları ve Cevapları

30 Nisan 2015’te uygulanacak 2.TEOG’da TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden  Atatürkçülük ünitesi dahil olmak üzere toplam 5 üniteden soru yöneltilecektir. Ağırlıklı olarak Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük ünitelerinden soru beklemekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kavrama ve bilgiyi uygulama sorularına yer verilecektir. Geçen yıl yapılan 2.Teog’da Milli Güç Unsurları konusunda yöneltilen  bir soru öğrencileri oldukça zorlamıştı. Bu yıl da Milli Egemenlik – Milli Bağımsızlık kavramlarıyla ilgili bir ayırt edici soru beklemekteyiz. Özellikle sebep-sonuç ilişkisini sorgulayan, Atatürk ya da silah arkadaşlarının söylemlerinden yola çıkarak yorum yapılması beklenecektir.

Öğrencilerimizin kavram ve kronoloji bilgilerinin eksiksiz olduğunu düşünürsek geriye yalnızca sınav esnasında soruyu doğru okuyup, doğru anlayabilme kısmı kalmaktadır.

Öncelikle soru kökünü okuyup doğru yorum yapılması gerekmektedir. Soru kökünde “yalnız bu bilgiye göre” denildiğinde kendi yorumlarını katmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Öncüllü sorularda emin olunan öncüllerin olmadığı şıklar elenerek soru çözülmelidir. Çelişkiye düşülen soru 3 defadan fazla okunmamalı boş bırakılıp sınav bitiminde yeniden dönülmelidir. 

Emeklerinin boşa gitmemesini umut ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

29 NİSAN TEOG DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Soruları ve Cevapları 2015 TEOG

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Kazanım Değerlendirme Testleri incelendiğinde TEOG 2 sınavlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının Zekat, Hac, Kurban konuları ile Dinler ve Evrensel Mesajları konularından ağırlıklı sorular çıkması beklenmektedir. 

TEOG 2 de İslam’ın temel bilgi kaynakları olan Kur’an’ın ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri esas alınarak paragraf sorularının sorulması beklenmektedir. Bu konuda sorulacak sorularda kavramlar ve kelimelerin orijinallerinin sorularda yer alması, bu kavram ve kelimelerin günümüz Türkçe’ sinde karşılıkları olduğu için anlaşılmaları problem olmaktan olmayacaktır.

Kazanımı bol ve iyi bir sınav olması dileğimizle


29 NİSAN TEOG TÜRKÇE Soruları ve Cevapları

 
26 Kasım 2014 MEB TEOG sınavında soruların % 75’ini (15 soru) “okuma-anlama” becerilerini ölçen konular,  %25’ini (5 soru) ise dil bilgisi konuları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebi bilgiler oluşturmaktaydı. Geçen senelerde de MEB’in uyguladığı merkezi sınavlarda ağırlığın “okuma-anlama” konularına verildiği bilinmekte olduğundan 29 Nisan 2015 TEOG sınavı için de konu dağılımlarında benzer bir oran uygulanacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda MEB’in “Türkçe Kazanım Testleri” başlığıyla paylaştığı çalışma soruları da “okuma-anlama-yorumlama”ya yönelik dil becerilerini sınayan soruların sınavda yoğunlukta olacağının bir göstergesi olmuştur.


Öğrencilerin Türkçe oturumunda; sözcük, cümle ve parçaya ilişkin anlam sorularını çözerken öncelikle soru kökünü çok iyi kavramaları ve ardından verilen metni bu soru kökünü dikkate alarak okumaları gerekmektedir. Özellikle uzun paragraf sorularında, “metnin anahtar kelimelerinin belirlenmesi” seçeneklere inildiğinde metnin daha çabuk ve doğru hatırlanmasını sağlayacak en önemli yöntemdir. Çoktan seçmeli sınavlarda -soru iyi analiz edildikten sonra- “seçenekler arasında eleme yöntemi” de etkin şekilde kullanılması gereken tekniklerdendir.
Dil bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebi bilgiler konularına ilişkin sorularda da öğrenciler, algılarını en üst düzeyde açık tutarak sorulara yanıt vermelidirler. Çünkü bu konulara ilişkin sorular, bilgiyi metin üzerinde uygulamamızı bekleyen nitelikte olduklarından büyük dikkat gerektirir. Türkçe oturumuna ayrılan sürenin oldukça yeterli olduğunu düşündüğümüzden öğrencilerin çelişkiye düştükleri sorulara tekrar dönme şanslarını iyi kullanıp etkili bir zaman yönetimiyle doğru yanıtlara daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyoruz. 


Nesibe Aydın Eğitim Kurumları adına sınava girecek tüm 8. sınıf öğrencilerine başarılar dileriz.

29 NİSAN TEOG REHBERLİK BİRİMİ ÖNGÖRÜLERİ

1.TEOG sonrası, sınav sürecini iyi yöneten öğrencilerin başarılı olduğunu görüyoruz. Sınav stresi ve kaygısının en büyük nedeni öğrencilerin sürece değil sonuca odaklanmalarıdır. Bu nedenle 1.TEOG sınavlarında hedeflediği başarıya ulaşamamış olanların da,  1.sınavda istediği başarılı sonuca ulaşmış olanların da şu anda başarılı olacakları bir sınava odaklanmaları hem işlerini kolaylaştıracak hem de onları psikolojik olarak rahatlatacaktır. TEOG sınavlarına okuldaki herhangi bir yazılıya giriyormuş gibi girin. Sınavda çeldiricileri güçlü, zor birkaç soru olduğunda sakin olup, turlama yöntemini kullanın. Kendine güvenen, zorluklarla nasıl baş edeceğini bilen, heyecanını kontrol edebilen ve sorulara-sınava odaklanan bir öğrenci başarmaya hazırdır. Son olarak ebeveynlerin de bu süreçte öğrencilerin sınav sonuçlarıyla ilgili olumsuz yorum ve karşılaştırmalardan kaçınmaları ve kendi endişelerini, heyecanlarını öğrencilere yansıtmamaları doğru yaklaşım olacaktır.

TEOG KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı-MEB dershanelerin dönüşümü düzenlemesinin ardından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında 6 ders için internet üzerinden ücretsiz yayımlanan, "kazanım kavrama testleri"ne öğrenciler yoğun ilgi göstererek, 8 milyon 500 bini aşkın test indirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu kurslarına destek olmak amacıyla "Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi" olmak üzere 6 derste kazanım testleri hazırlandı.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 8. sınıflar için belirlediği kazanımlar çerçevesinde her dersten 24 ayrı test olacak şekilde düzenlenen testlerde yer alan sorular, Türkiye'nin çeşitli illerindeki ortaokullarda görevlendirilen ve 8. sınıfta ders okutan 38 öğretmen tarafından üretildi.

20 akademisyen tarafından akademik incelemeye tabi tutularak, mart ayının ilk haftasından itibaren parça parça yayımlanan testler, bir ayda 8 milyon 520 bin kez indirildi.

Açıklamada matematik, Türkçe ile fen ve teknoloji derslerinin, testleri en çok indirilen dersler olduğu, bunları T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin takip ettiği bildirildi.

Merkezi ortak sınavlara hazırlık amacına hizmet eden testlerin, ayrıca yıl boyunca işlenen ünitelerdeki kazanımların öğrenci tarafından edinilme düzeyini yoklamaya imkan sağladığı belirtildi.

Dörderli gruplar halinde 6 haftaya yayılacak şekilde yayımlanan testlerin, Milli Eğitim Bakanlığının "odsgm.meb.gov.tr/test/" adresinden ücretsiz olarak indirilebileceği kaydedildi.

TEOG SINAV TARİLERİ MEB AÇIKLAMA

MEB TEOG sınav tarihleri açıklamasına göre TEOG sınavları 29 Nisan Çarşamba ve 30 Nisan Perşembe günü yapılacak.

TEOG mazaret sınav tarihleri ise 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 

8. sınıf öğrencileri tarafından merakla beklenen TEOG sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan TEOG sınav takvimi ile öğrenciler sınav tarihlerini ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri öğrenme fırsatı buldular. TEOG sınav takvimine göre ikinci dönemde sınavlar 29-30 Nisan 2015'te yapılacak. Ardından 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde ise mazeret sınavları gerçekleştirilecek.

teog sınav tarihleri 29 nisan çarşamba ve 30 nisan perşembe günü yapılacak.

TEOG SINAV SONUÇLAR HAZİRANDA AÇIKLANACAK

TEOG ikinci dönem sınav sonuçlarının ise Haziran ayında MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30´u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70´inden oluşacaktır. 6 ve 7.sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. 8.sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.´si, 2 yazılısı olanların 1.´si merkezi yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.  

MEB SON DAKİKA DEĞİŞİKLİK KARARI TEOG 29 NİSAN 2015 Soruları

TEOG ikinci dönem sınavları için geri sayım başladı. TEOG sınavları 29 Nisan Çarşamba ve 30 Nisan Perşembe günleri yapılacak. 

TEOG sınavı öncesi MEB'ten velilere ve öğrencilere TEOG tercihleri ve yerleştirmelerine ilişkin uyarı geldi. 

MEB TEOG sınavında 15 olan tercih hakkı 25'e çıkardı. Özel okul kayıtları önceden yapılacak. Nakil başvurusunda da 5 okul tercih edilebilecek. TEOG lise yerleştirmelerinde bu yıl 8 yeni uygulama var.

Sekizinci sınıf öğrencilerinin iyi bir liseye girebilmek için ter dökeceği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2'nci dönem ortak sınavları 29-30 Nisan'da yapılacak. Ortak sınavlar, tek oturumda ve 3 dersin yazılıları farklı saatlerde olacak şekilde yapılacak. 

TEOG BİRİNCİ VE İKİNCİ GÜN SINAVLARI

Birinci oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecek. Her ders yazılısında, 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 40'ar dakika süre verilecek. Dinlenme süresi ise 30'ar dakika olacak. Sınavda yanlış sorular doğruları etkilemeyeceğinden öğrenci zorlandığı sorularda tahmin yürütebilecek. Önemli olan doğru soru sayısını yüksek tutmak. Sınav sonuçları, Haziran 2015'te öğrencinin e-okul notları içinde görülecek. 

Sponsorlu Baglantılar
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
betty @burcu 4 yıl önce

ohhhhhhhhhhhh kurtulduk

Misafir Avatar
betty @burcu 4 yıl önce

ohhhhhhhhhhhh kurtulduk

Misafir Avatar
burcu 4 yıl önce

Kolaydı ya
,,,

Misafir Avatar
yildiz 4 yıl önce

Ya cevaplarini bulamiyorum

Misafir Avatar
aleyna 4 yıl önce

off napıcam ya ailem bena çok kızıcak

Misafir Avatar
aleyna @ceren 4 yıl önce

ben biliyorum cevabı emanet vardı ya o işte :) bu arada berbattı

Misafir Avatar
aleyna @ceren 4 yıl önce

ben biliyorum cevabı emanet vardı ya o işte :) bu arada berbattı

Misafir Avatar
ceren 4 yıl önce

Dinde coban ile ilgili bir soru vardi omun cevabini bilen var mi

2019 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
2019 LGS Sonuçları 2019 LGS sınav sonuçları açıklandı mı 2019 LGS netice ları ne süre açıklanacak...

Haberi Oku